Deko Alarm & Beveiligingstechniek BVDeko BewakingContactVacaturesLinksActueel en media
Deko Bewaking, al meer dan 26 jaar uw vertrouwde bewakingsdienst.
Home - Deko Bewaking - Havenbeveiliging

Alarmopvolging
Mobiele surveillance
Brand- en Sluitronden
Sociale alarmering
Winkelsurveillance
Vaste postbewaking
Huis oppas
Havenbeveiliging (ISPS)
Receptiediensten
Klachtenreglement
Klachtenformulier


Deko Bewaking staat
geregistreerd bij justitie
onder ND-nummer 519

In december 2002 is in de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) een internationale standaard  ontwikkeld voor een betere beveiliging van zeeschepen en havenfaciliteiten: de ISPS Code.

De beveiligingsmaatregelen zijn overgenomen in een Europese verordening, die op 1 juli 2004 in werking is getreden.

De doelstelling van de ISPS-code is om het beveiligingsniveau in zeehavens dusdanig te verhogen dat het vergelijkbaar is met de beveiliging op luchthavens.
De verplichte maatregelen dringen automatisch mensen- en drugssmokkel en andere criminele activiteiten in het havengebied terug en verkleinen de kans op terroristische acties.

Security levels ISPS:

De ISPS-Code hanteert drie veiligheidsniveaus, zogeheten ‘security levels’. Bij een verhoogd risico op een incident gaat het veiligheidsniveau omhoog en moeten schepen en terminals extra beveiligingsmaatregelen nemen.

  • Security level 1: basisniveau, geldt altijd, het handhaven van een minimum aan passende, beschermende veiligheidsmaatregelen.
  • Security level 2: het gedurende een bepaalde tijd handhaven van bijkomende beschermende veiligheidsmaatregelen. Dit door een verhoogd risico op een veiligheidsincident .
  • Security level 3: het gedurende een beperkte tijd handhaven van verdere speciale beschermende veiligheidsmaatregelen. Dit als een veiligheidsincident waarschijnlijk of ophanden is (hoewel het precieze doel misschien niet kan worden vastgesteld.

U kunt bij Deko Bewaking havenbeveiligers inhuren die onder verantwoording van de Port Facility Security Officeruitvoering geven aan het beveiligingsplan.

Voorbeelden van veiligheidsmaatregelen die kunnen worden uitgevoerd door onze havenbeveiligers zijn:

  • verhinderen dat personen die daar niet gerechtigd toe zijn, toegang krijgen tot schepen of haventerreinen.
  • Controle van personen, visiteren en fouilleren van personen.
  • Inventarisatie en doorzoeken van goederenstromen.
  • verhinderen dat ontoelaatbare wapens en explosieven aan boord van schepen of op de haventerreinen worden gebracht.
  • Het behandelen van niet vergezelde baggage.
  • Het houden van toezicht op de havenvoorziening.
  • Inventarisatie en inspectie van scheepsvoorraden.
Onze havenbeveiligers zijn speciaal voor deze functie opgeleide beveiligingsmedewerkers en zijn onder andere uitstekend getraind op het gebied van:
  • (Electronische) beveiligingshulpmiddelen.
  • Communicatie en omgaan met agressie.
  • Het Port Facility Security Plan en de daarin genoemde security taken.
  • Scheepvaart en Haventerminologie.
  • Nood- en rampenplannen.
  • Bestaande technieken om hulpmiddelen te ontduiken.
  • Herkenning echtheidskenmerken, identiteitsdocumenten.
  • Herkenning wapens en munitie.

ISO9001_2008

Gecertificeerd bij Kiwa-NCP (erkenningsnummer 10126)
Deko Alarm & Beveiligingstechniek is erkend voor de volgende certificatieschema's:

- BMI 2011: Ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen en opleveren van brandmeldinstallaties
- BMI 2011: Onderhouden
van brandmeldinstallaties
- PVE opsteller
- Borg Technisch beveiligingsbedrijf
- Borg bouwkundig beveiligingsbedrijf
- Borg alarminstallateur
- ISO 9001:2008

Deko Bewaking is gecertificeerd voor het keurmerk beveiliging versie 3

| Index | | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | ©2015 Deko Alarm